หน่วยงาน

ลำดับ สถานประกอบการ ปี อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ แสดงข้อมูล
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) 2560 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 2560 - กรุงเทพมหานคร -
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) 2560 ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด 2560 บางพลี สมุทรปราการ 10540
บริติช เคานซิล โดย บริษัท บีซี ออพเพอะเรชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด 2560 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สมาคมโรงงานน้ำตาลไทย สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย และสมาคมการค้าอุตสาหกรรมน้ำตาล (3สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย) 2560 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 2558 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2558 - กรุงเทพมหานคร -
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 2558 บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
บริษัท จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี จำกัด 2558 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280
กรมทางหลวงชนบท 2558 บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด 2558 พระประแดง สมุทรปราการ 10130
เสถียรธรรมสถานและสาวิกาสิกขาลัย 2558 บางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 2558 เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
กรมการขนส่งทางบก 2558 จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 2558 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 2558 จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Agency for Technical Cooperation and Development (ACTED) 2558 บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 2558 เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด สาขาวังบูรพา (CENTRAL Group) 2558 พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด 2558 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
สำนักส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และคณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558 - กรุงเทพมหานคร -
บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 2558 วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย 2558 ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย 2558 คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2558 คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
บริษัท โอสถสภา จำกัด 2558 บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 2558 คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
บริษัท โกลบอล-ไทยซอน พรีซิชั่น อินดัสทรี จำกัด 2558 บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2558 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม 2558 เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
การไฟฟาฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 2558 บางกรวย นนทบุรี 11130
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 2558 บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 2558 - กรุงเทพมหานคร -
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 2558 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด 2559 - กรุงเทพมหานคร -
กระทรวงศึกษา กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กับ 13 บริษัท และ 1 สถาบัน 2559 - กรุงเทพมหานคร -
บริษัท เอบีบี จำกัด 2559 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด 2559 บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด 2559 บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด 2559 บางเสาธง สมุทรปราการ 10540
บริษัท ไทยซัมซุมอิเลคโทรนิคส์ จำกัด 2559 สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2559 สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2559 จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
กระทรวงศึกษาธิการ มุลนิธิศึกษาพัฒน์ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2559 - กรุงเทพมหานคร -
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 2559 จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2559 พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
สมาคมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม 2559 ชะอำ เพชรบุรี 76120
มูลนิธิพระดาบส 2559 ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามราชบุรี 2559 เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
ซ้งพันธุ์ปลากรุ๊ป 2559 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190
บริษัท แปรซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด 2559 เมือง สงขลา 90000
บริษัท แอร์ออร์คิดส์ จำกัด (สวนกล้วยไม้แอร์ออร์คิดส์) 2559 บางเลน นครปฐม 73130
บริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด และบริษัทในกลุ่มวังขนาย 2559 สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด 2559 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 2559 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
Excellent Model School 2559 - กรุงเทพมหานคร -
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 2561 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2560 เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย 2560 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280