คำถาม 


คำถาม รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่าน คืออะไร

คำถาม  รหัสผู้ใช้ คือ รหัสสถานศึกษา     ส่วน   รหัสผ่าน คือ รหัสที่สมาชิก กำหนดมาตอนสมัคร


คำถาม ทำไมลงทะเบียน แล้ว ERROR 

คำตอบ  น่าจะรหัสสถานศึกษา ผิดพลาด  กรณีนี้ ให้สอบถามรหัสสถานศึกษา จากงานทะเบียนของท่าน