การดำเนินงาน อ.กรอ.อศ.   การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร

แสดงข้อมูล ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา 2562

1 กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ นายสมพงษ์ พนมชัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
ลำดับที่ สถานศึกษา สถานประกอบการ อื่น ๆ
1 ไม่พบไฟล์ลงนาม
รวม 0 แห่ง
2 กลุ่มอาชีพสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และแฟชั่น -
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
ลำดับที่ สถานศึกษา สถานประกอบการ อื่น ๆ
1 วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม บริษัท คูโบต้าพานแทรกเตอร์ ราชบุรี จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
รวม 1 แห่ง
3 กลุ่มอาชีพแม่พิมพ์ นายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ลำดับที่ สถานศึกษา สถานประกอบการ อื่น ๆ
1 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี บริษัท โปรเฟนเดอร์ จำกัด
บริษัท โปร เฟน เดอร์ จำกัด
2 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี บริษัทวิเชียรไดนามิคส์ ไม่พบไฟล์ลงนาม
3 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท บริษัทกนกรุ่งเรืองอุตสาหกรรมจำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
4 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ หจก.แก่น ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง
KDE
5 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ (ปทุมธานี) จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
6 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี บริษัท ไอ อี พรีซิชั่น จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
7 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ บริษัททีบีเคเค(ไทยแลนด์จำกัด) ไม่พบไฟล์ลงนาม
8 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท บริษัทโคลท์พลัส(ประเทศไทย)จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
9 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ บริษัท เอ็ม ซี 39 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
10 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ บริษัทคาเนมิซึ(ไทยแลนด์จำกัด) ไม่พบไฟล์ลงนาม
11 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี บริษัท สยามทูลส์ แมคคานิค จำกัด
บันทึกความร่วมมือ
12 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สถาบันไทยเยอรมัน ไม่พบไฟล์ลงนาม
13 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ บริษัท เจ เอส ออโตเวิร์ค จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
14 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี บริษัทไทยมิซูว่าจำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
15 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ บริษัท ดี ซี แอล โมลด์ แอนด์ ออโต พาร์ทส จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
16 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท บริษัทสยามอินเตอร์คอมไบด์จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
17 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ บริษัท ไทยไทโย จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
18 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี บริษัทคานากาว่าโมลด์จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
19 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ บริษัท เอส ซี ซี เอ็น ซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
20 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี บริษัท โปรเกรส พาร์ท แอนด์ ได จำกัด
เอกสารMOU
21 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ บริษัท ยูเนี่ยน โซลูชั่น เทคโนโลยี ทูล แอนด์ ดาย จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
22 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ บริษัท ที เค ซี เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
TKC
23 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด บ.ไทยนิปปอน คอมโพเนนท์ จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
24 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
25 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ บริษัท ซีเอส ออโตพาร์ท จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
26 กาญจนาภิเษก มหานคร บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
27 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
28 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ นามหงษ์น้ำมันปาล์ม ไม่พบไฟล์ลงนาม
29 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท มโนรมย์ฟุตแวร์ ไม่พบไฟล์ลงนาม
30 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร์จจิ้ง จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
31 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี บริษัท เคบีเค โกลบอล จำกัด
MOU
32 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
33 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา บริษัท สายทิพย์ สแปพาร์ท จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
34 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร บริษัท v-f lighting จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
35 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด บริษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอริ่ง ไทยแลนด์ จำกัด
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
36 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม บ.คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย)จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
37 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ บริษัท สยามซีเนเตอร์ จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
38 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา บริษัท มิตธารัน อินดัสทรี จำกัด
MOU
39 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด บริษัท เฟลกออน เทคโนโลยี จำกัด
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
40 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
41 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด บริษัท เอส ซี ซี เทค จำกัด
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
42 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา บริษัท โคราชพรีซิชั่น แอนด์ คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง 1955 ไม่พบไฟล์ลงนาม
43 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด บริษัท ไทยนิปปอน คอมโพแนนท์ จำกัด
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
44 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
45 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ บริษัท ยูเค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
กว
46 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) ไม่พบไฟล์ลงนาม
47 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
48 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ บรฺิษัท ซี เอ เอส เอช โอโตพาร์ทส์ จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
49 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา บริษัท เค-เทค เฟล็กซิเบิ้ล ออโตเมชั่น จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
50 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา บริษัท สตาร์คอร์ จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
51 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
MOU
52 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ บริษัท เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ไม่พบไฟล์ลงนาม
53 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี พงศ์ศักดิ์การช่าง ไม่พบไฟล์ลงนาม
54 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี บริษัท ธานี ดีเซล วิศวกรรม จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
55 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
56 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี โรงกลึงณรงค์ชัย การช่าง ไม่พบไฟล์ลงนาม
57 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี โรงกลึงโชติ การช่าง ไม่พบไฟล์ลงนาม
58 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร บริษัทยูเนี่ยนซูลูชั่นเทคนโลยีทูลอแนด์ไดย์ ไม่พบไฟล์ลงนาม
59 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ บริษัท เอ็น อาร์ รามา จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
60 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี โรงกลึง สมบูรณ์การช่าง ไม่พบไฟล์ลงนาม
61 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ บริษัท โซนี่เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
62 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร บริษัทดีไซด์เอ็นจิเนียร์ริ่งแอนเซอร์วิสจำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
63 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร บริษัทซีพีเคพรีซีชั่นจำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
64 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี บริษัท กิจสยามพาร์ทเวิร์คส์ จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
65 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี โรงงาน เซ่งเฮงหลี ไม่พบไฟล์ลงนาม
66 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี บริษัท สยามสสปรอกเก็ต อินดัสเตียล จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
67 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี บริษัท ไดมอนด์ ไดเมนชั่น จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
68 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี บริษัท สรายุทธ์แมชชินเวอคซ จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
69 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นอาร์พี เอ็นจีเนียริ่ง ไม่พบไฟล์ลงนาม
70 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
71 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม บ.บราโว่ แมนชีน ซัพพลาย ไม่พบไฟล์ลงนาม
72 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม บ.ไทยโซบิ โคเกอิ จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
73 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
74 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ บริษัท เอส พี เอ็ม สยามพรีซีชั่น โมลฺ์ด จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
75 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด บริษัทรุ่งโรจน์ ไฮเทค โมล จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
76 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ บริษัท กระบี่เอ็นจิเนี่ยริ่ง ไม่พบไฟล์ลงนาม
77 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
78 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด บริษัท เอสแอล พลาสติก จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
79 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ บริษัท ยูนิแอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
80 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี บริษัท เฟด เดอ รัล อิเลคตริค จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
81 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ บริษัท ไทยโมลด์แอนด์ดาย จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
82 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร บริษัท v-f lighting จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
83 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ บริษัท เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
84 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี บริษัท ซี ซี เอส แอดวานซ์เทค
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการส่งเสริมวิชาชีพแ
85 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด บริษัท เอ็น เค แม็คคาทรอนิกส์ จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
86 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร บริษัทยูเนี่ยนซูลูชั่นเทคโนโลยีทูลแอนด์ไดจำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
87 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ บริษัท ยูเนียนนิฟโก้ จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
88 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
89 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร บริษัท อาซาฮีแมชชีน จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
90 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ โอ โปรดักส์
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการส่งเสริมวิชาชีพแ
91 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ บริษัท Expert Precision จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
92 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด บริษัท โกลบอน ไทยซอล จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
93 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี บริษัท สยามซีเนเตอร์ จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
94 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด บริษัท พนมไพร พรีซิชั่น จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
95 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร บริษัท ซี ซี ออโต้พาร์ท จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
96 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ บริษัท กรุงเทพไดอ์คาสติ้งแอนด์อินเจ็กชั่น จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
97 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด บริษัท พาโต้พาร์ท มานูแฟคเชอริ่ง ไม่พบไฟล์ลงนาม
98 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร บริษัท เรดิคอน จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
99 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด
29-08-62
29-08-62
100 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม บ. C.K.R. เพอร์ซิชั้น ทู อินดัสทรีย์ จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
101 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม บ. สยามอินเตอร์โมลด์ จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
102 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม บ. C.S.K. โมลดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
103 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม บ. P.S.V. โมลด์ จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
104 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม บ. สยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
105 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม บ. C.N.C เทค จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
106 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม บริษัท ทีกรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) ไม่พบไฟล์ลงนาม
107 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
108 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
109 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม บริษัท สยาม เอลมาเทค จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
110 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม บริษัท เหล่าวัฒนา คอนโซล กรุ๊ป จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
111 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม บริษัท อัลลอย อินดัสทรี จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
112 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม บริษัท โยสุ ออโตพาร์ท จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
113 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม บริษัท ยูเนี่ยนโซลูชั่น เทคโนโลยี ทูล แอนด์ ดาย จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
114 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม บริษัท รุ่งโรจน์ ไฮเทคโมลด์ จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
115 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม บริษัท ซีเอชโมลด์ จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
116 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม บริษัท เอส.บี.เเอล อินดัสเตรียล จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
117 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม บริษัท พีเเอลเอ็ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
118 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม บริษัท เดนโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
119 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม บริษัท เอส อาร์ พาร์ท เเอนด์ ได จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
120 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สถาบันไทย-เยอรมัน ไม่พบไฟล์ลงนาม
121 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ไม่พบไฟล์ลงนาม
122 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ไม่พบไฟล์ลงนาม
123 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ไม่พบไฟล์ลงนาม
รวม 123 แห่ง
4 กลุ่มอาชีพเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ สถานศึกษา สถานประกอบการ อื่น ๆ
1 ไม่พบไฟล์ลงนาม
รวม 0 แห่ง
5 กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
ลำดับที่ สถานศึกษา สถานประกอบการ อื่น ๆ
1 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต บริษัท ยายบัวการช่าง จำกัด
บริษัท ยายบัวการช่าง จำกัด
2 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต บริษัทสาครเขตร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท สาครเขตร์ จำกัด
3 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต บริษัท สุวรรณรัตน์ การโยธา จำกัด
บริษัท สุวรรณรัตน์ การโยธา จำกัด
4 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต บริษัท ทำดี 9 หน้า จำกัด
บริษัท ทำดี 9 หน้า จำกัด
5 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต บริษัท เดเกรท บิลดิ่ง จำกัด
บริษัท เดเกรท บิลดิ่ง จำกัด
รวม 5 แห่ง
6 กลุ่มอาชีพไฟฟ้า นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ลำดับที่ สถานศึกษา สถานประกอบการ อื่น ๆ
1 ไม่พบไฟล์ลงนาม
รวม 0 แห่ง
7 กลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวี นายเสริมศักดิ์ นิลวิลัย
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ลำดับที่ สถานศึกษา สถานประกอบการ อื่น ๆ
1 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ บริษัท หะรินสุตขนส่ง จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
รวม 1 แห่ง
8 กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นางสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
ลำดับที่ สถานศึกษา สถานประกอบการ อื่น ๆ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ บริษัท วุฒิชัย ทรานสปอร์ต จำกัด, บริษัท โซนี่เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท อีเกิลส์ แอร์แอนด์ซี ไม่พบไฟล์ลงนาม
2 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน บริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด, บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด, บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ ไม่พบไฟล์ลงนาม
3 วิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัย ฟู้ดส์แลนด์ กทม. ไม่พบไฟล์ลงนาม
4 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี บริษัท ยงเฮาส์, บริษัท เซ็นทรัลกรุ๊ป ไม่พบไฟล์ลงนาม
5 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก บริษัท Kerry Express จำกัด สาขาพิษณุโลก, หจก.จงเจริญขนส่ง (สำนักงานใหญ่) พิษณุโลก, ไปรษณีย์ไทยดิสทริ ไม่พบไฟล์ลงนาม
6 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา บริษัท ไทยซัมมิทพลาสเทล จำกัด, บริษัท นำชัยอิเล็กทรอนิกส์ พัทยา จำกัด, บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ดส์ จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
7 วิทยาลัยเทคนิคสารภี บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด, บริษัท เอ็มบีซีแลนด์ จำกัด (7-11) ไม่พบไฟล์ลงนาม
8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท S&P, บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด, บริษัท เควิน ส ไม่พบไฟล์ลงนาม
9 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ บริษัท มาลาพลาส จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
10 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี บริษัท ซี เอส ชู (2008) จำกัด, บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) DC4 บางบัวทอง, บริษัท ไทยไคโนนัท จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
11 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี บริษัท DB Schenker (Thai) จำกัด, บริษัท Clarion Asie (Thailand) จำกัด, บริษัท Panalpina จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
12 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี บริษัท โอที ซับคอนแทรค จำกัด, บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน), บริษัท โตโยต้า เปรนส์ชิบ ไม่พบไฟล์ลงนาม
13 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา บริษัท อัศวราชันย์ จำกัด, บริษัท อินนิเชี่ยน ออโต้ จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
14 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม บริษัท เกรทฮิลล์ ฟู้ดส์ จำกัด, บริษัท อำพลฟู้ดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด, บริษัท ดิสโตน อินเตอร์เนชั้นแนล จ ไม่พบไฟล์ลงนาม
15 วิทยาลัยพณิชยการบางนา บริษัท DKSH, สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาต (สตท.) ไม่พบไฟล์ลงนาม
16 วิทยาลัยพณิชยการบางนา บริษัท DKSH, สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาต (สตท.) ไม่พบไฟล์ลงนาม
17 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี บริษัท โซนี่เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาช่องแค, บริษัท ซัน ไม่พบไฟล์ลงนาม
18 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
19 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จำกัด, บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน), บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย ไม่พบไฟล์ลงนาม
20 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม บริษัท โซนี่เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
21 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย บริษัท เอ็นเนอยี จำกัด, บริษัท วินเทอม จำกัด, บริษัท เซบเลอร์ จำกัด, บริษัท อเมริกันแอ็คเซิลแอนด์แมน ไม่พบไฟล์ลงนาม
22 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี SCG Skill Development ไม่พบไฟล์ลงนาม
23 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ บริษัท ทิตารามคอลซัลแตนท์ จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
24 วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ไม่พบไฟล์ลงนาม
25 วิทยาลัยเทคนิคระยอง บริษัท ปตท โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), บริษัท SCG เคมิคอล จำกัด, บริษัท เอ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำก ไม่พบไฟล์ลงนาม
26 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย บริษัท เอ็ม บี ซี แลนด์ จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
รวม 26 แห่ง
9 กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีบริการยานยนต์ นายพงค์สิลป์ รัตนอุดม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
ลำดับที่ สถานศึกษา สถานประกอบการ อื่น ๆ
1 ไม่พบไฟล์ลงนาม
รวม 0 แห่ง
10 กลุ่มอาชีพโรงแรมและท่องเที่ยว นายสุนทร พลรงค์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
ลำดับที่ สถานศึกษา สถานประกอบการ อื่น ๆ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น บริษัทภูเก็ตยรรยง จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น บริษัทภูเก็ตยรรยง จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น บริษัท บีทู โฮเทล จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น โรงแรมลักยิ้มทราเวล ไม่พบไฟล์ลงนาม
5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น Ramada Resort By Wyndham Khao Lak ไม่พบไฟล์ลงนาม
6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โรงแรม SENTIDO GRACELAND KHAO LAK RESORT & SPA ไม่พบไฟล์ลงนาม
7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ดสตาร์ ทราเวล ไม่พบไฟล์ลงนาม
8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เชียงใหม่ทัวร์ ออนไลน์ ไม่พบไฟล์ลงนาม
9 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดราก้อน ซันสไมล์ ไม่พบไฟล์ลงนาม
10 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย บริษัท ดี.โอ.ไอ ทัวร์ จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
11 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย บริษัทมาลัยสยามทัวร์ จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
12 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เอเชีย ทริปส์ ไม่พบไฟล์ลงนาม
13 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี โรแรมอเวย์กาญจนบุรี เทวมันตรารีสอร์ทแอนด์สปา ไม่พบไฟล์ลงนาม
14 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี โรงแรมริเวอร์แคว จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
15 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี โรงแรมเดือนฉายรีสอร์ท ไม่พบไฟล์ลงนาม
16 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี โรงแรมรายาบุรี รีสอร์ท ไม่พบไฟล์ลงนาม
17 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี พงเพ็ญเกสท์เฮาท์ ไม่พบไฟล์ลงนาม
18 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี โรงแรมผึ้งหวานรีสอร์ท (แควใหญ่) ไม่พบไฟล์ลงนาม
19 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี โรงแรมผึ้งหวานรีสอร์ท (แควน้อย) ไม่พบไฟล์ลงนาม
20 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี โรงแรมโนอารีสอร์ทแอนด์โฮเทล ไม่พบไฟล์ลงนาม
21 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี โรงแรมดำแสดริเวอร์แดงรีสอร์ท ไม่พบไฟล์ลงนาม
22 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี Good Time Travel Service ไม่พบไฟล์ลงนาม
23 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี Kanchanaburi Travel Center ไม่พบไฟล์ลงนาม
24 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี บริษัท เจทราเวล เซอร์วิสกาญจนบุรี ไม่พบไฟล์ลงนาม
25 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี อาร์เอส พี จัมโบ้ ทราเวล ไม่พบไฟล์ลงนาม
26 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ บริษัท เอสซี เดกเคอเรชั่น จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
27 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ บริษัท สมศิริทัวร์ จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
28 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ บริษัท ซาฟารีเวิร์ล จำกัด (มหาชน) ไม่พบไฟล์ลงนาม
29 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ บริษัท เอพลัส ทราเวล จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
30 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ บริษัท เมืองไทย ครีเอทีฟ แอนด์ ทัวร์ จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
31 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ บริษัท พีจีเอ็กซ์เพรส จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
32 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ บริษัท เบสท์ แฟมิลี่ ฮอลิเดย์ ไม่พบไฟล์ลงนาม
33 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ บริษัท เบสท์ แฟมิลี่ ฮอลิเดย์ ไม่พบไฟล์ลงนาม
34 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ โรงแรมรามาด้า ไม่พบไฟล์ลงนาม
35 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ บริษัทห้องอาหารสีฟ้า จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
36 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ บริษัทห้องอาหารสีฟ้า จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
37 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ ไม่พบไฟล์ลงนาม
38 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา โรงแรมเดอะคาวาลิ พลาซ่า รีสอร์ท ไม่พบไฟล์ลงนาม
39 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โรงแรมโชคเศรษฐี แลนด์ แอนด์โฮเทล ไม่พบไฟล์ลงนาม
40 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โรงแรมวรบุรี อโยธยาคอนเวนชั่น รีสอร์ท ไม่พบไฟล์ลงนาม
41 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ไม่พบไฟล์ลงนาม
42 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย บริษัทอินเตอร์พลัสทราเวล ไม่พบไฟล์ลงนาม
43 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย บริษัทอินไซท์ ฮอลิเดย์คลับ ไม่พบไฟล์ลงนาม
44 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย บริษัทวีรันดา รีสอร์ท พัทยา ไม่พบไฟล์ลงนาม
รวม 44 แห่ง
11 กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ นายพรอนันต์ ภักดีบุญ
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
ลำดับที่ สถานศึกษา สถานประกอบการ อื่น ๆ
1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง ร้านทองโบราณเพชรบุรี
บันทึกข้อตกลงร้านทองโบราณเพชรบุรี
2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง สมาคมช่างทองไทย
บันทึกข้อตกลงสมาคมช่างทองไทย
3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
บันทึกข้อตกลงโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
4 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง บริษัท อัลฟ่า พรีเซียส เมททอล จำกัด
บันทึกข้อตกลง อัลฟ่า พรีเซียล เมททอล
5 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง บริษัท 3เจ จิวเวลรี่ จำกัด
บันทึกข้อตกลง 3เจ จิวเวลรี่
6 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง บริษัท ออร่า เมท อินโนเวชั่น จำกัด
บันทึกข้อตกลงออร่าเมท อินโนเวชั่น
7 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง บริษัท กรุสยาม จำกัด
บันทึกข้อตกลงกรุสยาม
8 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง ร้านไพโรจน์เครื่องประดับโบราณ
บันทึกข้อตกลงไพโรจน์เครื่องประดับโบราณ
9 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง ร้านบ้านบุดุนโลหะ
บันทึกข้อตกลงบ้านบุดุนโลหะ
10 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง ร้านนครหัตกรรม
บันทึกข้อตกลงนครหัตถกรรม
11 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
บันทึกข้อตกลงสมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทยในพระบ
รวม 11 แห่ง
12 กลุ่มอาชีพพลังงาน -
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ลำดับที่ สถานศึกษา สถานประกอบการ อื่น ๆ
1 อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพพลังงาน บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
2 อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพพลังงาน พลังงานจังหวัดสงขลา ไม่พบไฟล์ลงนาม
3 อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพพลังงาน บริษัท โปรสเปค ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
4 อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพพลังงาน บริษัท สงขลาไบโอแมส จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ไม่พบไฟล์ลงนาม
6 อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพพลังงาน บริษัท ปานนิติ จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
7 อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพพลังงาน บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
8 อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพพลังงาน บริษัท ซิดเอ็น จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
9 อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพพลังงาน บริษัท บางจากโซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ 1) จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
10 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และ อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพพลังงาน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่พบไฟล์ลงนาม
11 อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพพลังงาน บริษัท อีเอสพี แวร์โพรเทคชั่น เซอร์วิส จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
12 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และ อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพพลังงาน บริษัท เบตเตอร์เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ไม่พบไฟล์ลงนาม
13 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และ อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพพลังงาน บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
14 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และ อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพพลังงาน บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อิสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
15 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และ อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพพลังงาน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่พบไฟล์ลงนาม
16 อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพพลังงาน บริษัท ยะลากรีนเอ็นเนอยี่ จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
รวม 16 แห่ง
13 กลุ่มอาชีพธุรกิจค้าปลีก นายประเสริฐ จันโททัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา
ลำดับที่ สถานศึกษา สถานประกอบการ อื่น ๆ
1 ไม่พบไฟล์ลงนาม
รวม 0 แห่ง
14 กลุ่มอาชีพรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ นายสุคนธ์ นาเมืองรักษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ลำดับที่ สถานศึกษา สถานประกอบการ อื่น ๆ
1 ไม่พบไฟล์ลงนาม
รวม 0 แห่ง
15 กลุ่มอาชีพภาคธุรกิจและบริการอาหาร นายนนทพงศ์ ยอดทอง
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
ลำดับที่ สถานศึกษา สถานประกอบการ อื่น ๆ
1 ไม่พบไฟล์ลงนาม
รวม 0 แห่ง
16 กลุ่มอาชีพปิโตรเลียม ปิโตรเคมี นายสิริชัย นัยกองศิริ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
ลำดับที่ สถานศึกษา สถานประกอบการ อื่น ๆ
1 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ข้อตกลงความร่วมมือระยะที่ 4 (2560-2562)
2 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
ข้อตกลงความร่วมมือ ระยะที่ 4 (2560-2562)
3 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
ข้อตกลงความร่วมมือระยะที่ 4 (2560-2562)
4 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด บริษัท อูเบะ เคมิคอล (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
ข้อตกลงความร่วมมือ ระยะที่ 4 (2560-2562)
5 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด กลุ่มบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
6 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ข้อตกลงความร่วมมือ ระยะที่ 4 (2560-2562)
รวม 6 แห่ง
17 กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน ว่าที่พันตรี วัชรพล ลักษณลม้าย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
ลำดับที่ สถานศึกษา สถานประกอบการ อื่น ๆ
1 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) บริษัท ฟอร์จูนครอส ไทยแลนด์ จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
2 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) บริษัท ไทยยางกิจไพศาล จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
3 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) บริษัท ซัมมิท แหลมฉบังโอโตบอดี้ เวิร์ค จำกัด (ศรีราชา) ไม่พบไฟล์ลงนาม
4 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) บริษัท ไทย นิฮอน ซีลส์ จํากัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
5 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) บริษัท ซัมมิท แหลมฉบังโอโตบอดี้ เวิร์ค จำกัด (ปลวกแดง) ไม่พบไฟล์ลงนาม
6 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) บริษัท ไฟว์สตาร์ ออกโต้พาร์ท จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
7 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) บริษัท ศรีบริสุทธิ์อุตสาหกรรม จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
8 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) บริษัท แอร์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
9 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) บริษัท แอมพาส อินดัสตรี จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
10 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ไม่พบไฟล์ลงนาม
11 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
12 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี บริษัท จี.ไอ.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
13 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี บริษัท ไทย นิฮอน ซีลส์ จํากัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
14 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี บริษัท วี.ซี.เอส. (ไทยแลนด์) จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
15 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี บริษัท ซัมมิท แหลมฉบังโอโตบอดี้ เวิร์ค จำกัด (ศรีราชา) ไม่พบไฟล์ลงนาม
16 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี บริษัท เอส.พี.เมทัลพาร์ท จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
17 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์ เวิร์คส์ จํากัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
18 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
19 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
20 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก บริษัท ฟอร์จูนครอส ไทยแลนด์ จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
21 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก บริษัท ซีเอนไอ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
22 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
23 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
24 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร บริษัท ซี.ซี.ออโตพาร์ท จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
25 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
26 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร บริษัท ศรีบริสุทธิ์อุตสาหกรรม จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
27 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ไม่พบไฟล์ลงนาม
28 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ไม่พบไฟล์ลงนาม
29 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร บริษัท สยามซีเนเตอร์ จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
30 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร บริษัท สึบาคิโมโตะ ออโต้โมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
31 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร บริษัท แอมพาส อินดัสตรี จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
32 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จํากัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
33 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี บริษัท ซีเอสพี. คาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
34 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จํากัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
35 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
36 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ไม่พบไฟล์ลงนาม
37 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
38 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี บริษัท วี.ซี.เอส. (ไทยแลนด์) จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
39 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
40 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ บริษัท ซัมมิท แหลมฉบังโอโตบอดี้ เวิร์ค จำกัด (ปลวกแดง) ไม่พบไฟล์ลงนาม
41 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ บริษัท ไทยยางกิจไพศาล จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
42 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
43 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ บริษัท เจริญลาภออโตพาร์ท จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
44 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ บริษัท ศรีบริสุทธิ์อุตสาหกรรม จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
45 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
46 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ บริษัท ชิบาตะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
47 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ไม่พบไฟล์ลงนาม
48 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
49 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ บริษัท ซีเอนไอ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
50 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ไม่พบไฟล์ลงนาม
51 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
52 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ไม่พบไฟล์ลงนาม
53 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ บริษัท เอ.เบสท์ อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
54 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
55 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
56 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ บริษัท ศรีบริสุทธิ์อุตสาหกรรม จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
57 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ บริษัท ชิบาตะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
58 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ บริษัท แสงเจริญ ทูลส์ เซ็นเตอร์ จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
59 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
60 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ไม่พบไฟล์ลงนาม
61 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา บริษัท ซัมมิท แหลมฉบังโอโตบอดี้ เวิร์ค จำกัด (ศรีราชา) ไม่พบไฟล์ลงนาม
62 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา บริษัท แสงเจริญ ทูลส์ เซ็นเตอร์ จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
63 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี บริษัท สมาร์ท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
64 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี บริษัท ซี.ซี.ออโตพาร์ท จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
65 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี บริษัท ไทย นิฮอน ซีลส์ จํากัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
66 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ไม่พบไฟล์ลงนาม
67 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
68 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
69 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
70 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา บริษัท แอมพาส อินดัสตรี จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
71 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
72 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
73 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ไม่พบไฟล์ลงนาม
74 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา บริษัท วี.ซี.เอส. (ไทยแลนด์) จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
75 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา บริษัท ซัมมิท แหลมฉบังโอโตบอดี้ เวิร์ค จำกัด (ปลวกแดง) ไม่พบไฟล์ลงนาม
76 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ไม่พบไฟล์ลงนาม
77 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
78 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
79 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ บริษัท ทีบีเค (ประเทศไทย) จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
80 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ บริษัท คาเนมิทสึพูเลย์ จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
81 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย บริษัท เอ็นที เซอิมิทซุ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
82 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย บริษัท ยูนิตี้ อินดัสเตรียล จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
83 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย บริษัท แอนคา แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
84 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย บริษัท อัล เมทัล จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
85 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
86 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย บริษัท พลาสติก ออมเนียม ออโต อิเนอร์ยี (ประเทศไทย) จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
87 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย บริษัท ควาง อิล เอ็นจิเนียริ่ง (ไทย) จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
88 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย บริษัท บิลเทคออโตโมทีพ จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
89 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย บริษัท เทร็กไทยรุ่ง จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
90 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
รวม 90 แห่ง
18 กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก นางสาวอินดา แตงอ่อน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ลำดับที่ สถานศึกษา สถานประกอบการ อื่น ๆ
1 ไม่พบไฟล์ลงนาม
รวม 0 แห่ง
19 กลุ่มอาชีพนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบ นางสุวรรณา พงษ์ศรีศุภกร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
ลำดับที่ สถานศึกษา สถานประกอบการ อื่น ๆ
1 ไม่พบไฟล์ลงนาม
รวม 0 แห่ง
20 กลุ่มอาชีพเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ลำดับที่ สถานศึกษา สถานประกอบการ อื่น ๆ
1 ไม่พบไฟล์ลงนาม
รวม 0 แห่ง
21 กลุ่มอาชีพการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง
บริษัท บวรสารการพิมพ์ จำกัด
ลำดับที่ สถานศึกษา สถานประกอบการ อื่น ๆ
1 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี บริษัท รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จำกัด
3 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี บริษัท ทีทีซีพี เพรส จำกัด
4 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี บริษัท ศานติบรรจุภัณฑ์ จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
5 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี บริษัท จี.บี.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด
6 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี บริษัท ฟรีเมียร์ เวิร์คส์ จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
7 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี บริษัท ไอเบรน แอนด์วานซ์ แอนด์เทคโนโลยี จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
8 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี บริษัท ครีมบุฟเฟต์ จำกัด
9 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี บริษัท วาย.เอส.การพิมพ์ จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
10 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี บริษัท รุ่งเรืองวิริยะพัฒนาโรงพิมพ์ จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
11 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ร้านหนองจอกสติกเกอร์ ไม่พบไฟล์ลงนาม
12 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี บริษัท อาร์ เอ เอ็ม ปริ้นแอนด์แพ็ค จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
13 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี บริษัท โฟร์คัลเลอร์ เพลท แอนด์ พริ้นท์ จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
14 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี บริษัท ซีนิท เซ็นทรัล จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
15 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี บริษัท เอสเอฟ พลัส จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
16 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี บริษัท ยิ่งยงการพิมพ์ จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
17 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี บริษัท เซเว่น เอท ไนน์ พริ้้นท์เทค จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
18 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี บริษัท ศรทอง การพิมพ์ จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
19 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี บริษัท ทีจี แอนด์ พี เกตุระหงษ์ จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
20 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ร้านหนองจอก อิงค์เจ็ท ไม่พบไฟล์ลงนาม
21 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี หจก. มหานครอิงค์เจ็ท แอนด์ อ๊อฟเซท ไม่พบไฟล์ลงนาม
22 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี หจก. วี.เอส.เอส. กรุ๊ฟ ไม่พบไฟล์ลงนาม
23 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี บริษัท ซี.อินเตอร์ ฟอร์ม จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
24 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี บริษัท เอเชียเปเปอร์แบค จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
25 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี บริษัท แจ๊ส เพอ-พริ้น จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
26 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี บริษัท บางกอกไอเดีย จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
27 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี บริษัท ธนาเทพการพิมพ์ จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
28 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี หจก. วีรวัฒน์การพิมพ์ ไม่พบไฟล์ลงนาม
29 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี บริษัท หลี่ มา ลาเบล จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
30 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี บริษัท 24 ชั่วโมง คอฟฟี่ คอร์ปอเรชั่น ไม่พบไฟล์ลงนาม
31 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี บริษัท ซี แอนด์ ดี บิสซิเนส จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
32 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี บริษัท บีเคปริ้นแอนด์คัท จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
33 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี บริษัท บุญส่งแอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
34 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พริ้น ซัพพลาย ไม่พบไฟล์ลงนาม
35 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี บริษัท นำวัฒนา แพ็คแอนด์พริ้นท์ จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
36 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี บริษัท สวรินทร์ ปริ้นติ้ง จำกัด
37 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี บริษัท เพอร์เฟคแพคเกจจิ้ง จำกัด
38 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี บริษัท ดอลล่าร์ สกรีนแอนด์พริ้นท์ จำกัด
รวม 38 แห่ง
22 กลุ่มอาชีพวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ นายอดุลชัย โคตะวีระ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ลำดับที่ สถานศึกษา สถานประกอบการ อื่น ๆ
1 ไม่พบไฟล์ลงนาม
รวม 0 แห่ง
23 กลุ่มอาชีพตัวถังและสี (Body and Paint) นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ลำดับที่ สถานศึกษา สถานประกอบการ อื่น ๆ
1 วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร บ.วันพลัส ซับคอนแทกเตอร์ ไม่พบไฟล์ลงนาม
2 วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร ชมรมศูนย์ซ่อมรถยนต์วิริยะประกันภัยภาค 5
การจัดการศึกษาสาขางานตัวถังและสีรถยนต์ โดย วิทยาลั
3 วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ไม่พบไฟล์ลงนาม
4 วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร ไม่พบไฟล์ลงนาม
5 วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม ไม่พบไฟล์ลงนาม
6 วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร โรงเรียนบ้านท่ามะปริง ไม่พบไฟล์ลงนาม
7 วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร โรงเรียนบ้านเขาถล่ม ไม่พบไฟล์ลงนาม
8 วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร โรงเรียนวัดดอนเมือง ไม่พบไฟล์ลงนาม
9 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด โรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา ไม่พบไฟล์ลงนาม
10 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ ไม่พบไฟล์ลงนาม
11 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด โรงเรียนอดุลย์วิหารกิจ (คุรุราษฎร์วิทยา) ไม่พบไฟล์ลงนาม
12 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด โรงเรียนบ้านหมูม้น (สหมิตรวิทยาคาร) ไม่พบไฟล์ลงนาม
13 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง ไม่พบไฟล์ลงนาม
14 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด โรงเรียนขัติยะวงษา ไม่พบไฟล์ลงนาม
รวม 14 แห่ง
24 กลุ่มอาชีพอาชีพไมซ์ (MICE) -
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ลำดับที่ สถานศึกษา สถานประกอบการ อื่น ๆ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น บริษัท ขอนแก่น ไมซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (KKMM) ไม่พบไฟล์ลงนาม
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น บริษัท ดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะมิราเคิล สตูดิโอ ขอนแก่น ไม่พบไฟล์ลงนาม
รวม 3 แห่ง
25 กลุ่มอาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง ว่าที่ ร.ต.จรรยา พาบุ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 113 ม.2 ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ลำดับที่ สถานศึกษา สถานประกอบการ อื่น ๆ
1 ไม่พบไฟล์ลงนาม
รวม 0 แห่ง
26 กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบิน -
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง
ลำดับที่ สถานศึกษา สถานประกอบการ อื่น ๆ
1 วิทยาลัยเทคนิคถลาง,วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ,วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง,วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ,วิทยาลัยเทค สถาบันการบินพลเรือน
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ
2 วิทยาลัยเทคนิคถลางวิทยาลัยเทคนิคถลาง,วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ,วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง,วิทยาลัยเทคนิคสมุทร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด
บันทึกช้อตกลงจัดทำความร่วมมือ
3 วิทยาลัยเทคนิคถลาง บริษัท สายการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ไม่พบไฟล์ลงนาม
4 วิทยาลัยเทคนิคถลาง,วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ,วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง,วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ,วิทยาลัยเทค บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
5 วิทยาลัยเทคนิคถลาง บริษัท เคส เอวิเอชั่น จำกัด ไม่พบไฟล์ลงนาม
รวม 5 แห่ง
27 กลุ่มพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาระหว่างประเทศ นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
ลำดับที่ สถานศึกษา สถานประกอบการ อื่น ๆ
1 ไม่พบไฟล์ลงนาม
รวม 0 แห่ง
28 กลุ่มอุตสาหกรรมภาคเหนือ -
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ (วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก)
ลำดับที่ สถานศึกษา สถานประกอบการ อื่น ๆ
1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร Smart Organic Greenhouse ไม่พบไฟล์ลงนาม
รวม 1 แห่ง
29 กลุ่มอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสุรเดช สมศรีโย
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี)
ลำดับที่ สถานศึกษา สถานประกอบการ อื่น ๆ
1 ไม่พบไฟล์ลงนาม
รวม 0 แห่ง
30 กลุ่มอุตสาหกรรมภาคใต้ -
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคใต้ (วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช)
ลำดับที่ สถานศึกษา สถานประกอบการ อื่น ๆ
1 ไม่พบไฟล์ลงนาม
รวม 0 แห่ง
31 กลุ่มหอการค้าภาคเหนือ นายบุญเลิศ สัสสี
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓
ลำดับที่ สถานศึกษา สถานประกอบการ อื่น ๆ
1 ไม่พบไฟล์ลงนาม
รวม 0 แห่ง
32 กลุ่มหอการค้าภาคกลาง นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
ลำดับที่ สถานศึกษา สถานประกอบการ อื่น ๆ
1 ไม่พบไฟล์ลงนาม
รวม 0 แห่ง
33 กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออก -
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
ลำดับที่ สถานศึกษา สถานประกอบการ อื่น ๆ
1 ไม่พบไฟล์ลงนาม
รวม 0 แห่ง
34 กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕
ลำดับที่ สถานศึกษา สถานประกอบการ อื่น ๆ
1 ไม่พบไฟล์ลงนาม
รวม 0 แห่ง
35 กลุ่มหอการค้าภาคใต้ นายณัฐพศุฒม์ ภัทธิราสินสิริ
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
ลำดับที่ สถานศึกษา สถานประกอบการ อื่น ๆ
1 ไม่พบไฟล์ลงนาม
รวม 0 แห่ง
36 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา -
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
ลำดับที่ สถานศึกษา สถานประกอบการ อื่น ๆ
1 ไม่พบไฟล์ลงนาม
รวม 0 แห่ง
37 กลุ่มอาชีพอิเล็กทรอนิกส์ นายสมยศ ตรีเพ็ชร์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
ลำดับที่ สถานศึกษา สถานประกอบการ อื่น ๆ
1 ไม่พบไฟล์ลงนาม
รวม 0 แห่ง
38 กลุ่มอาชีพช่างเชื่อม นายพรศักดิ์ พงศกรวาณิชย์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ พี เอส ซัพพลาย จำกัด
ลำดับที่ สถานศึกษา สถานประกอบการ อื่น ๆ
1 ไม่พบไฟล์ลงนาม
รวม 0 แห่ง